Heldur Sander

“Tegelikult on olukord vastupidine – kohale tulnud inimesed on välja lülitunud tavategevusest ja kodusest muredest ning saavad ainult mõelda COSTi projektile ja ettekannetele.”

Reet Karise

“Algajana oli mulle üllatuslik, kui sõbralikult ja eelkõige võrdväärselt seal üksteisesse suhtuti. Esimestel kordadel ei mõistnud ma, kui suur väärtus on tegelikult reaalsel kokkusaamisel, isegi kui sellel pealtnäha otsest funktsiooni ei näinudki.”

Katri-Liis Lepik

“Konkurents oli tänavu taas ülitugev – rahastuse sai vaid 8% esitatud taotlustest. Projekti on kaasatud 36 riiki ja see arv kasvab veelgi. Lisaks ülikoolidele osalevad projekti tegevustes sotsiaalsed ettevõtjad ja poliitikakujundajad.”

Pavel Starkov

“Kõik projektid on erinevad ja nende dünaamika on erinev. Paljud COSTi-projektid teevad omavahel koostööd, et soodustada suurte ürituste nagu konverentsid korraldamist.”

Marko Kaasik

“Sissetöötatud vaimne keskkond soodustas mu tõhusast osalemist ja panustamist ühena paljudest autoritest lõpparuandesse/koostööartiklisse ühe alapeatüki andmete koondajana ja kokkuvõtte kirjutajana. Tulemuseks mulle isiklikult oli mu seni enim tsiteeritud teadusartikkel.”

Lagle Suurorg

“Projekt puudutas mind isiklikult, sest olen oma pikaaegse arstipraktika jooksul töötanud laste kardioloogina ja teadlasena endises Eesti Kardioloogia Instituudis.”

Monika Suskevics

“This COST Action explored the potential transformative power of Citizen Science for smart, inclusive, and sustainable ends, and provided frameworks for the exploitation of the potential of European citizens for science and innovation.”

Talis Bachmann

“Kindlasti on COST tüüpi võrgustik ja selle tegevuse rahastamine kasulik uuema aja ‘big data’ suundumuse toena.”

Mattia Bellini

“I would strongly encourage anyone with an interest covered by a COST Action to get in touch with the respective chairs, as the participation is very rewarding.”

Anne Kahru

“The smaller countries such as Estonia are inherently benefiting from COST actions as small and big countries have the equal representation participants-wise in the Management Committee.”

Karin Hallas-Murula

“Kui sõja puhkedes tundus jätkamine akadeemilise projektiga esimese hooga mõttetu, siis nüüd tajun COST-i ja teiste rahvusvaheliste projektvõrgustike suurt tähtsust inimestevaheliste sidemete, ühtsete humaansete lähtepositsioonide ja praegu ka lihtsalt normaalsuse säilitamiseks.”