Karin Hallas-Murula

“Kui sõja puhkedes tundus jätkamine akadeemilise projektiga esimese hooga mõttetu, siis nüüd tajun COST-i ja teiste rahvusvaheliste projektvõrgustike suurt tähtsust inimestevaheliste sidemete, ühtsete humaansete lähtepositsioonide ja praegu ka lihtsalt normaalsuse säilitamiseks.”