Reet Karise

Projekt: SUPER-B

Kuidas soovitaksite „COSTile läheneda“ neil, kel pole COSTiga varasemast kogemusi?

Minge, käige, kuulake ja eelkõige RÄÄKIGE. Avaldage arvamust, küsige küsimusi, näidake ennast ja oma huvi osaleda. Tulemuseks on palju ootamatuid ja huvitavaid kutseid osalemaks rahvusvahelistes projektides.

Kuidas vastaksite väitele, et COSTi põhifookus on reisimine, mitte teadus?

Reisimisest kasvab välja teadus. Mõtlen siin seda, et ajad, kui inimene üksi istudes võis mõtiskleda ja monograafiaid kirjutada, on vist suuresti möödas. Tänapäevane teadus on läinud nii tehniliseks ja kalliks, et ühine ressursikasutus (laborite varustus näiteks) on väga olulisel kohal. Ja tänu COSTi tegevustele, kus tuuakse palju spetsialiste kokku teemasid arutama, saavad alguse olulised koostöö võimalused. Eriti oluline on sellistel ühisseminaridel osalemine noortele teadlastele. Vähemalt minu kogemuse järgi antakse nendel üritustel sõna kõigile, kes seda võtta tahavad. Ning sõnavõtud, nii spontaansed kui planeeritud, on need, mis teevad teadlase nähtavaks.

Mis oli/on selle projekti fookus (kas üldse või teie jaoks isiklikult)? 

Osalesin SUPER-B tegevuses. Fookuses oli tuua kokku erinevate mesilastega/tolmeldajatega seotud teadlased. Loodi mitmeid spetsiifilisi tegevusgruppe.

Millises rollis te selles projektis osalesite? (nt töörühma liikmena või juhina, mõne teema vedajana vms).

Olin töörühma liige.

Kuidas te projekti seltskonnaga liitusite – või projekti-idee algatasite? 

Minu vanem kolleeg, kellega projekte koos teeme, kutsus mind kaasa osalema.

Kuidas vastas projekti tegelik toimimine või teie roll teie eelnevale ettekujutusele? Kas oli üllatusi või karisid – ja kui, siis mis aitas ülesaamisel?

Algajana oli mulle üllatuslik, kui sõbralikult ja eelkõige võrdväärselt seal üksteisesse suhtuti. Esimestel kordadel ei mõistnud ma, kui suur väärtus on tegelikult reaalsel kokkusaamisel, isegi kui sellel pealtnäha otsest funktsiooni ei näinudki. Hiljem alles hakkasin aduma, et see või teine kutse/kontakt tulenes ju otseselt üritustel käimisest.

Mida andis selles projektis osalemine teile isiklikult?

Kontakte. Kontakte. Kutseid osaleda projektides. Ja kaasautorluse ühes väga olulises publikatsioonis.

Reet Karise, Eesti Maaülikool, Taimetervise õppetooli professor