Lagle Suurorg

Projekt: HyperChildNET

Millisena näete COSTi peamist panust teadusesse, teaduskoostöösse vms?

Osalen COST projektis (European network of COST Action HyperChildNET 2021-2023) esimest korda. Projekti raames toimuv paljude erinevate riikidega koostöö arendab nii mind ennast kui Eesti meditsiini laste kõrgenenud vererõhu ja selle peamise riskigteguri -laste adipoossuse – alal. Projekti  teostumise periood on   2021 nov   – 2023 aprill. Olen saanud tutvustada Eesti kogemusi laste kardioloogia eriala, samuti  nüüdseks juba  7-aastatst kogemust  rasvunud laste sekkumiseprojektist. Samal ajal olen  tõlkinud  ühiseid  erialalisi teabematerjale  inglise keelest eesti keelde ( 3 erinevat hüpertensiooni alast teksti). Projekti eestvedamisel toimus esimene EL laste hüpertensiooni nädala tähistamine (EUROOPA LASTE HÜPERTENSIOONI VASTU VÕITLEMISE NÄDAL). Ilmus üks ühine teadusartikkel ajakirjas Nutrients  Nov 2021 „Obesity and Eating Disorders in Children and Adolescents: The Bidirectional Link“.

Kuidas soovitaksite „COSTile läheneda“ neil, kel pole COSTiga varasemast kogemusi?

Kindlasti soovitan, sest vaatamata COVID 19 pandeemiale olen saanud  sageli (vähemalt  1  kord kvartalis) arutada seda teemat rahvusvahelistel veebikoosolekutel, 2022 on planeeritud järjekordse ühispublikatsiooni avaldamine.

Kuidas vastaksite väitele, et COSTi põhifookus on reisimine, mitte teadus?

Reisida pole õnnestunud, kuigi on mitmeid personaalseid kutseid erinevatele teadusüritustele: (On behalf of the scientific committee, we would like to invite you as a speaker for the “3rd Edition of World Congress on ENDOCRINOLOGY, DIABETES AND METABOLISM” (EDM-2022 Congress) that will take place in London, UK during Oct 04-05, 2022.; On behalf of the Organizing Committee, it is our honour and great pleasure to welcome you to the “Cardiometabolic Syndrome Hybrid Meeting, May 26 – 29, 2022 ,Istanbul,Turkey” organized by the Turkish Society of Hypertension and Atherosclerosis in collaboration with  „HyperChildNET Cost Action” and University of Health Sciences and endorsed by the European Society of Hypertension ).

Mis oli/on selle projekti fookus (kas üldse või teie jaoks isiklikult)?

COST Projekti peamine teema on kõrge vererõhk lastel ja noorukitel ja selle käsitlemine, sealhulgas kõrge vererõhu õigeaegne avastamine lastel ja noorukitel, hüpertensiooni primaarne ja sekundaarne  preventsioon, riskitegurite mõjutamine (sh koormatud pärilikkusega seotud peredes), eriti  ülekaalulistel /rasvunud lastel ja noorukitel. Projekt puudutas mind isiklikult, sest olen oma pikaaegse arstipraktika jooksul töötanud laste kardioloogina ja teadlasena endises Eesti Kardioloogia Instituudis (suleti 2006). 1995 sain koos teadusgrupiga Eesti Riikliku teaduspreemia mittenakkuslike haiguste  preventsiooniprogrammi elluviimise eest . Aastatel 2014 – 2022  olen olnud  praktilise preventsiooniprojekti arendaja ja juht  „Personaalne ülekaalulisuse käsitlemine“

Millises rollis te selles projektis osalesite?

COST projektis olen ühe töögrupi Eesti-poolne meditsiinitemaatika juht ja juhtkomitee liige. COST projekti läbiviiv asutus on Tallinna Lastehaigla Toetusfond koostöös Tallinna Lastehaiglaga

Kuidas te projekti seltskonnaga liitusite – või projekti-idee algatasite?

Olen juba varasemalt osalenud COST projekti taotluses, mida juhtis Valencia Ülikooli prof Empar Lurbe (kahjuks ei saanud rahastust), seekordsesse projekti saime kutse samast ülikoolist.

Kuidas vastas projekti tegelik toimimine või teie roll teie eelnevale ettekujutusele? Kas oli üllatusi või karisid – ja kui, siis mis aitas ülesaamisel?   

Üllatusi ei olnud, kuna olin kaasatud projekti arengusse alates taotluse koostamisest ja töögruppide moodustamisest kuni juhtkomitee valimiseni). Tunnen, et olen pidevalt kaasatud. Kogu projekti töö toimub ilma lisarahastuseta. 

Mida andis selles projektis osalemine teile isiklikult?

Võimalust olla püsivalt uue otsingul, probleemide analüüsimisel ja võimalusel sekkuda laste tervise kvaliteetsemasse jälgimisse: 2020 algatasime  projekti koolieelses eas laste ülekaalulisuse ja kõrge vererõhu õigeaegseks avastamiseks, mis kahjuks  jäi seisma COVID-19 pandeemia tõttu. Juba varem loodud koostöö koolide tervishoiutöötajatega toetab ka antud projekti – just tänu sellele on teada kooliõdede avastatud laste arv, kellel esinevad nii kõrge vererõhk kui ka ülekaalulisus (siin mängis suurt rolli SA Tallinna Koolitervishoid juhataja Kädi Lepp).

Kas sellest projektist kasvas välja midagi uut või veelgi suuremat – olgu teie enda, teie uurimissuuna, maailma või teaduse jaoks laiemalt?

COST HYPERCHILDNET on võtnud eesmärgiks luua uued laste vererõhu referentsväärtused, teadvustada teemat avalikkusele ja huvigruppidele, ja on algatatud isegi idee loomaks uudsed aparaadid, mis sobiksid kasutamiseks pediaatrilises praktikas.

Lagle Suurorg MD, PhD, pediaater-kardioloog