Katri-Liis Lepik

“Konkurents oli tänavu taas ülitugev – rahastuse sai vaid 8% esitatud taotlustest. Projekti on kaasatud 36 riiki ja see arv kasvab veelgi. Lisaks ülikoolidele osalevad projekti tegevustes sotsiaalsed ettevõtjad ja poliitikakujundajad.”

Talis Bachmann

“Kindlasti on COST tüüpi võrgustik ja selle tegevuse rahastamine kasulik uuema aja ‘big data’ suundumuse toena.”

Mattia Bellini

“I would strongly encourage anyone with an interest covered by a COST Action to get in touch with the respective chairs, as the participation is very rewarding.”

Anne Kahru

“The smaller countries such as Estonia are inherently benefiting from COST actions as small and big countries have the equal representation participants-wise in the Management Committee.”

Riho Marja

“Mina olin äsja oma doktoriõpingud lõpetanud, kui oma töö retsensendi kaudu sain pakkumise osaleda COST projektis Eesti esindajana…”