Riho Marja

Projekt: ParrotNet

Mina olin äsja oma doktoriõpingud lõpetanud, kui oma töö retsensendi kaudu sain pakkumise osaleda COST projektis Eesti esindajana. Alguses ma olin väga kahtlev selle suhtes, sest teema tundus mulle kauge (invasiivsed linnuliigid). Hiljem saan aga tunnistada, et see oli väga oluline osalemine, sest esiteks, suurendasin palju oma “teadusvõrgustikku” ja puutusin kokku inimestega, kellega poleks üldse osanud läbikäimist ette näha. Teiseks, sattusin ka juhtkomitee liikmeks ja seega nägin ka juhtimise poolt. Ka andis projektis osalemine mulle võimaluse korraldada seminar Tallinnas. Seega COST projekt andis mulle uusi tutvusi ja suurendas koostöövõrgustikku ning andis juurde organiseerimiskogemust.

Riho Marja, Ökoloogiliste Uuringute Keskuse (Ungari) järeldoktor