Triin Jagomägi

Projekt: Appearance Matters

Millisena näete COSTi peamist panust teadusesse, teaduskoostöösse vms? Palun tooge näiteid.

Oleme oma esimese COST-i meeskonnaga teinud palju muid Erasmuse projekte ja tegime ka teise COST-i projekti.


Kuidas on COST või Eesti osalus COSTis ajas muutunud? Palun tooge näiteid.

Kui esimese COST-i projektis olin MC (Management Committee) liige, siis teises olin juba töögrupi juht ja olen kaks aastat järjest osalenud ka Brüsseli palvel uute COSTi projektide juhtide koolitusel ja jaganud oma kogemusi töögrupi juhina.


Kuidas soovitaksite „COSTile läheneda“ neil, kel pole COSTiga varasemast kogemusi?

Alguses tasub hakata osalema MC liikmena. Mäletan selgelt, et oma esimese COST-i projekti koosolekul ei saanud ma üldse aru, kuidas nii erineva taustaga inimesi koos tööle panna, sest varem olin osalenud rohkem akadeemiliste institutsioonide projektides.


Kuidas vastaksite väitele, et COSTi põhifookus on reisimine, mitte teadus?

Ma ei väidaks kumbagi. Minu teada on COST-i põhifunktsioon inimeste kokku toomine, et ühistest kohtumistest tekiks sünergia ja kasvaks välja midagi suuremat. Meie projektidest on välja kasvanud väga palju muid projekte ja kasulikku meie valdkonnas.

Millistes ja kui paljudes COSTi projektides olete osalenud? Kuivõrd sarnased või erinevad on need olnud?

Olen osalenud kahes, alguses MC liikmena ja teises töögrupi juhina. Esimene projekt oli laiem ja sealses meie töögrupist kasvas välja uus ja kitsama fookusega COST-i projekt. Olen hinnanud ka COST-i projekte.


Kuidas on teie positsioon või kogemus projektiti erinenud?

Mul on päris hea ettekujutus nüüd, kuidas COST töötab (alguses ei saanud ma üldse aru). Oleks vaid aega ja energiat, siis võtaksin enda õlule uue projekti kirjutamise juhtimise. Aga paraku on mul praegu nii palju projekte, et lihtsalt ei jõua kirjutamisega tegeleda. Paraku ei hinda ka tööandja eriti mu Erasmuse projekte.


Kuidas erineb COSTi projektide toimimine? Palun tooge näiteid.

Kuna meil on mõlemad projektid osaliselt samade inimestega tehtud, siis võrreldes esimesega, oli teine projekt tunduvalt fokuseeritum ja mulle see meeldis. Esimeses oli liiga palju töögruppe ja ma ei õppinudki kõikide töögruppide liikmeid tundma.

Triin Jagomägi, Tartu Ülikooli ortodontia kaasprofessor